f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt

Általános Szerződési Feltételek

Jogok és kötelezettségek

Hatályos: 2019. október 1 napjától visszavonásig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Applied Evolutions Ltd. /FAC Travel ( 8 Blackstock Mews, Islington N4 2BT) (továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.factravel.co.uk keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó (tovabbiakban: Felhasználó ) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (tovabbiakban: Felek )

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.factravel.co.uk weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1. Szolgáltató adatai:

Név: Applied Evolutions Ltd/ FAC Travel

Székhely: 8 Blackstock Mews, Islington, London, N4 2BT

Telefonszám: +447526854239

Email:hello@aevo.hu

Cégjegyzékszám:  9845933

Adószám: 12571 20165 A

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Amazon Web Services, Inc.

Székhely:410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210

Telefonszám:+ 12062664064

Elérhetőség: abuse@amazonaws.com, https://aws.amazon.com

2. Általános adatok:

2.1. Weboldalunk az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény alapján társaságunk működteti.

2.2. Weboldalunk biztonsága megfelelő, használata nem jelent kockázatot Felhasználók számára, azonban javasoljuk a következőket: legfrisebb böngészők használata,, megfelelő tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek használata.

3. Regisztráció:

3.1. A weboldalon található “Kapcsolat” és további olyan ürlap ami regisztrációhoz kötött kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.  A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4. Regisztráció törlése: 

4.1. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@aevo.hu küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már régebbi igénybe vett és lezárult szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.2. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5. Szolgáltatás megrendelés:

5.1. A megvásárlandó szolgáltatás részleteit telefonon vagy írásban, emailon keresztül kérésre lehet megismerni.

5.2. Szolgáltatás megrendelése nem regisztrációhoz kötött.

5.3. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a szolgáltatás megrendelés nem minősül azonnal szerződéskötésnek. Szolgátató ellenőrzi az igényt, elkészíti a szükséges dokumentumokat, elküldi  a Felhasználó részére a Felhasználó által megadott email címre. A kiküldött aláírandó dokumentumok Felhasználó általi aláírást követő visszaérkezése után, közvetített szolgáltatás esetén a szolgáltatást végző visszajelzése alapján történik a Szerződés tényleges  érvénybe lépése.

6. Szolgáltatás megrendelésének menete: 

6.1. A kiválasztva a szolgáltatást a feltüntett összegre kattinva történik a továbblépés ahol a kívánt szolgátatás további részleteit tudja beállítani és megrendelni. 

6.2. Kiválaszott megrendelés fizetése online történik Bankkártyás fizetéshez használható:

– Mastercard vagy Visa bankkártyádat

– Amex, Discover, Diners Club, JCB bankkártyádat

7. Fizetés:

7.1. A szolgáltatás ára mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza. A szolgáltatások ára devizában vannak meghatározva, az árfolyam kockázat vásárlót terheli.

7.2. A szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatosok árát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

7.3. A szolgáltatási díjak Applied Evolutions ügyintézési díjainak ára, a szolgátatással kapcsolatos felmerülő további költségekről részletes tájékoztatást nyújtunk.

7.4. A megrendt szolgáltatásról számlát állítunk ki, a Felhasználó által megadott adatok alapján. Hibás adatok megadásával történt fizetésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8. Kapcsolattartás:

8.1. Felhasználó elfogadja, hogy Applied Evolutions Ltd elsődleges kapcsolattartási csatornája az email. 

Központi email cím: hello@aevo.hu

9. Tájékoztatás:

9.1. Szolgáltató Felhasználóknak hírlevelet, kérdőíveket küldhet, közvélemény kutatást végezhet, marketing célú megkeresést tehet.

10. Elállás:

10.1. Szolgáltatás megrendelés kifizetése után maximum 48 órán belül van lehetőség a megrendeléstől való elállásra. Ezen határídő átlépése esetén a szolgáltatási megrendelés elindul. 

11. Felmondás:

11.1. Felmondás jogával Felhasználó a mindkét fél által aláírt, hatályba lépett szerződésben meghatározottak alapján lehetséges.

12. Szavatosság:

12.1. Szolgáltató legjobb tudása szerint jár el, képviseli Felhasználót a szolgáltatás megvalósulásának érdekében és a rögzített célok elérésében.

12.2. Szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatási esetén, vállalása függ a szolgáltatásban résztvevő más szolgáltatóktól, intézményektől.

13. Adatvédelem:

13.1. Felhasználók a szolgáltatás megrendelésekor hozzájárulnak adataik jelen általános szerződési feltételekben leírtakkal  összhangban történő kezeléshez.

13.2.A megadott adatok kezelése előírásoknak megfelelően történik. 

13.3.Felhasználó adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá.

13.4. Applied Evolutions Ltd a személyes adatokat, információkat és dokumentumokat a szolgáltatás megvalósulásától számítottan öt évig tárolja.

14. Felelősség:

14.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14.2. Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

14.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

14.4. Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelméért  és tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14.5. Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

14.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 

14.7. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Felhasználót terheli felelősség.

14.8. Amennyiben Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

15. Szerzői jogok:

15.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

15.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

15.3. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot  Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

16. Jogérvényesítési lehetőségek:

16.1. Panaszügyintézés

Felhasználó szolgáltatással, weboldallal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Név: Applied Evolutions Ltd/ FAC Travel

Székhely: 8 Blackstock Mews, Islington, London, N4 2BT

Telefonszám: +447526854239

Email:hello@aevo.hu

A hatályos jogszabályok értelmében telefonon érkező panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

16.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek vannak Felhasználó számára:

Panasztétel az illetékes hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében

17. Módosítások:

17.1. Szolgátató fenntartja a jogot magának, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse vagy megszüntesse a regisztrált Felhasználók tájékoztatása mellett. 

17.2. Szolgáltató fenntartja a jogot  magának ,hogy a honlap tartalmát bármikor értesítés nelkül megváltoztassa, törölje.

17.3. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, mindig a módosított változat kerül megjelenítésre a honlapon es a Felhasználókat Szolgáltató értesíti erről honlapon keresztül. Hatályba lépés egyidejűleg megjelenéssel.

18. Vegyes rendelkezések:

18.1. A magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni jelen ÁSZF-t, arra a magyar jog az irányadó. ÁSZF hatálytalan, nem érvényes, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

18.2. Abban az esetben ha bármi amit a honlap tartalmaz ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbb élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

You don't have permission to register