f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt

Jogi nyilatkozat

Weboldalon található információk felhasználásának feltételei

Tisztelt Látogató A honlap látogatásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a honlapunkon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos jog szerinti, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó jogi szabályozásnak.

A honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem.

Felelősség korlátozása, kizárása

Applied Evolutions Ltd honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Céget, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, hogy a jó erkölcsbe ütköző információk ne kerüljenek ki, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.

Honlapon található hivatkozások

Applied Evolutions Ltd honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban Applied Evolutions Ltd nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a Cég honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség

Applied Evolutions Ltd továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül Applied Evolutions Ltd nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

Applied Evolutions Ltd mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Jogorvoslathoz való jog

Honlapot használó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezelés jogsértő mivoltára vonatkozóan jogorvoslati lehetőséggel, vagy bejelentéssel lehet élni .

Szerzői és felhasználási jogok,
Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

A honlapon található valamennyi információ – ide értve minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel Applied Evolutions Ltd előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése

Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden a Applied Evolutions Ltd honlapjára küldött véleményt, anyagot, – ideértve bármilyen adatot (kivéve a személyes adatokat), kérdést, megjegyzést, javaslatot, – Cégünk nem bizalmas, és vagyoni értékkel nem bíró információként kezel. Ellenérték fizetése nélkül Applied Evolutions Ltd tulajdonába kerül minden, amit Ön elküld a honlapunkra, azt Cégünk bármely célra felhasználhatja – így többek között közzéteheti.

Applied Evolutions Ltd szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, technikát, amely az Ön által bármely célból a honlapunkra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk felhasználásával végzett fejlesztést és marketingtevékenységet.

Applied Evolutions Ltd

You don't have permission to register